برای رفع اضطراب در عطر درمانی از اسانس و عطر این گیاهان استفاده می کنند:

اسانس شمعدانی     اسانس پوست و برگ لیمو ترش     اسانس پوست گریت فروت     اسانس گیاه به لیمو     اسانس گل آفتاب گردان     اسانس یاسمن     اسانس بادرنجبویه     اسانس لاواند     اسانس بهارنارنج     اسانس گیاه صندل     اسانس وانیل      گلاب