یکی از راههای لاغر شدن از بین بردن اشتهای افراد است برای این منظور اغلب از داروهایی مثل آمفتامین و مشابه آن استفاده می کنند که ضمن از بین بردن اشتها روی اعصاب اثر فوق العاده نامساعد دارد.

استفاده از عطر درمانی نیز برای این منظور توصیه می شود.

گیاهانی که در برطرف کردن اشتها موثرند عبارتند از:

اسانس هل       اسانس لاواند       اسانس پیاز