در این بیماری، انسولینی که از لوزالمعده ترشح می شود یا کافی نیست که قندهای خورده شده را بسوزاند و یا اصلا لوزالمعده انسولین ترشح نمی کند که در هر دو مورد به علت سوخته نشدن قند در بدن، قند خون بالا رفته و مشکلات فراوانی برای انسان ایجاد می کند.

استفاده از عطر درمانی در کنار مصرف دارو می تواند در درمان بیماری قند خون موثر باشد.

مهمترین گیاهان برای این کار عبارتند از:

اسانس اوکالیپتوس     اسانس لاواند     اسانس گزنه