در رفع بی اشتهایی از روشهای مختلفی می توان استفاده کرد که یکی از این روشها استفاده از عطر درمانی می باشد.

گیاهانی که برای این منظور به کار می روند عبارتند از:

اسانس فلفل سیاه     اسانس هل     اسانس گشنیز     اسانس سیر     اسانس زنجبیل     اسانس گریپ فروت     اسانس زوفا     اسانس لیمو     اسانس آویشن     اسانس ترخون     اسانس مریم گلی