خواب ناکافی و خواب سطحی باعث می شود خستگی روزانه بدن از بین نرفته و انسان شادابی کافی برای کار روزانه نداشته باشد

از عطر درمانی می توان برای برطرف کردن بی خوابی استفاده کرد.

بسیاری از گیاهان می توانند با بو و عطر خود در انسان خواب راحت ایجاد کنند.

اسانس ریحان     اسانس کافور     اسانس لاواند     اسانس نارنج     اسانس بابونه     اسانس گل سرخ و گلاب     اسانس درخت صندل     اسانس روزماری