در بسیاری از بیماریهای عفونی، درجه حرارت بدن بالا می رود و به اصطلاح انسان تب می کند.

برای کم کردن درجه حرارت بدن راههای گوناگونی وجود دارد. مثل استفاده از داروهای تب بر، شستشو دست و پا با آب سرد و امثال آنها.

از عطر درمانی نیز برای کاستن درجه حرارت بدن استفاده می کنند.

مهمترین گیاهانی که در این مورد به کار برده می شود عبارتند از:

برگ ترنج     کافور     بابونه     اوکالیپتوس     زوفا     لیمو ترش     بادرنجبویه     نعناع     برگ سبز چای