غذا پس از هضم شدن از راه روده بزرگ جذب خون می شود. بعضی از این مواد جذب شده در خون، بایستی از طریق خنثی شدن در کبد و یا از راه کلیه از بدن دفع شوند. همینطور موادی که در اثر کار و فعالیت سلولها در بدن ایجاد می شوند مانند اوره، اسید اوریک، کراتین و املاح بایستی از بدن خارج شده و خون پاک و تصفیه شود.

گیاهانی که برای تصفیه خون و پاک کردن آن از این عوامل مفیدند عبارتند از:

ترخون      اوکالیپتوس      سیر      برگ کاج      گل محمدی      رزماری