سلولهای پوست بدن بخصوص پوست صورت هنگام پیر شدن به خاطر کم شدن آب چین و چروک می خورند.

برای حفظ جوانی و فعالیت های سلولهای پوست می توان ضمن استفاده از دستورات پزشکی از عطر درمانی هم استفاده کنید.

گیاهانی که برای جوان شدن پوست مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

هل      لاواند      مورد      بهار نارنج      گلاب      میوه گل سرخ      اکلیل کوهی      عرق چوب صندل