عطر درمانی با این گیاهان باعث افزایش خواب و خواب عمیق می شود.

بابونه       مرزنگوش       بهار نارنج       کوکب       روزماری       لاواند       ریحان        چای کوهی