دندان درد، درد بسیار آزار دهنده ای است و برای بر طرف کردن آن از قرص های مسکن معمولی استفاده می کنند.

می توان برای تسکین درد دندان از عطر درمانی نیز استفاده کرد.

عطر های موثر برای درد دندان عبارتند از:

میخک          جوز هندی          مریم گلی          بابونه