از عطر درمانی برای درمان و تسکین سردرد نیز می توان استفاده کرد.

اسانس گیاهانی که برای تسکین سردرد مناسب است عبارتند از:

اوکالیپتوس     یاسمن    لاواند     پوست تازه لیمو ترش     پونه کوهی     بادرنجبویه     گلاب     بابونه     مریم گلی     اکلیل کوهی