سنگ کلیه معمولا بر اثر املاح موجود در ادرار ایجاد می شود و به هنگامی که این سنگ حرکت می کند درد و خونریزی در دستگاه ادرار ظاهر می شود.

برای کمک به دفع سنگ کلیه ضمن استفاده از روش های طبی می توان از عطر درمانی نیز کمک گرفت.

اسانس این گیاهان در عطر درمانی برای دفع سنگ کلیه به شما کمک می کند.

هل            شمدانی            برگ سرو             بابونه