عطر درمانی با گیاهان زیر باعث تسکین درد و سوزش محل سوختگی می شود.

بابونه         شمعدانی         لاواند         برگ چای سبز         برگ زیتون