سینوس ها حفره های کوچکی هستند که در صورت ما قرار گرفته و کارهای زیادی انجام می دهند که یکی از آنها گرم کردن هوایی است که ما تنفس می کنیم.

برای تسکین دردهایی که به هنگام تورم این حفره ایجاد می شوند، می توانید از عطر درمانی استفاده کنید.

برگ سرو     اوکالیپتوس      سیر      لاواند      پوست لیمو ترش      نعناع      آویشن      برگ سبز چای