صرع بیماری است که در اثر آن انسان گاه گاهی دچار تشنج و انقباض عضلات شده و مدتی از خود بی خود می گردد.

اگر در اطاقی که یه نفر مبتلا به صرع زندگی می کند این گیاهان را بصورت عطر درمانی استفاده کنیم حملات صرع خیلی دیر به دیر به سراغ آن شخص می آید.

این گیاهان عبارتند از:

ریحان          لاواند          اکلیل کوهی