یکی از راههای مبارزه با میکروبهایی که در محیط زندگی ما پراکنده شده اند عطر درمانی است.

اسانسهای ضد عفونی کردن منزل عبارتند از:

ترنج     برگ سرو     اوکالیپتوس     دارچین     سیر     لاواند     پیاز     برگ کاج     گل سرخ     اکلیل کوهی     چوب صندل     مرزه     آویشن