استفاده از عطر درمانی می تواند به تقویت حافظه کمک کند.

گیاهانی که برای تقویت حافظه به کار می رود عبارتند از:

ریحان                       اکلیل کوهی