حشرات مزاحم مانع از آن هستند که انسان در یک محیط آرام و راحت نشسته و از سکوت و آرامش اطراف خود لذت ببرد.

برای فراری دادن حشرات می توان از عطر درمانی و اسانس این گیاهان استفاده کرد.

اوکالیپتوس     شمعدانی     لاواند    پوست لیموترش     پونه      اکلیل کوهی      برگ سبز چای