دم کرده بسیاری از گیاهان در بر طرف کردن این فشار طاقت فرسا کمک می کند.

استفاده از اسانس گیاهان و عطر درمانی و منتشر کردن بخار آنها در فضای منزل به طور ممتد نیز بسیار مفید است.

گیاهانی که برای کم کردن فشار عصبی به کاربرده می شوند عبارتند از:

گلپر     ریحان     ترنج     کافور     تخم هویج     بابونه     برگ سرو     شمعدانی      پوست گریپ فروت       گل یاس     لاواند     پوست لیمو ترش     مرزنگوش     بادرنجبویه     پوست نارنج     بهار نارنج     گل محمدی     اکلیل کوهی     پوست نارنگی