میگرن سردرد مزاحمی است که معمولا نیمی از سر را در بر می گیرد و در سراسر جهان میلیونها نفر از آن رنج می برند.

علت سر درد میگرنی تنگ شدن و بعد گشاد شدن رگهای مغز است.

عطر درمانی یکی از راههای درمان سر درد های میگرن می باشد که می توانید از اسانس گیاهان زیر کمک بگیرید.

بادیان      ریحان     بابونه     اوکالیپتوس     گل یاس     اسطو خودوس     پوست لیمو ترش     ترنج     بادرنجبویه     پیاز     اکلیل کوهی