برای رفع چین و چروک صورت نیز این گیاهان اثر خوبی دارند:

تخم هویج      برگ کاج      مورد      بهار نارنج      گلاب      هل